Jak sprawdzić PESEL w Sybase?

Podczas procesu modelowania oraz oskryptowywania tworzonej przez nas bazy danych do różnych projektów, możemy się zetknąć z problemem weryfikacji wprowadzonych przez użytkownika informacji. Jako programiści powinniśmy być szczególnie nieufni co do zachowania użytkowników korzystających z naszych produktów. Triggery w bazach danych mogą pomóc nam przeanalizować wprowadzane informacje jeszcze przed umieszczeniem ich wewnątrz tabel.


Poniżej przedstawiam kod mojego autorstwa, którego używam do weryfikacji poprawności numeru PESEL:

ALTER TRIGGER "Sprawdzenie_PESEL" BEFORE INSERT, UPDATE
ORDER 1 ON "DBA"."Lekarz"
REFERENCING NEW AS n
FOR EACH ROW 
BEGIN
  /* http://pl.wikipedia.org/wiki/PESEL */
  DECLARE _pesel CHAR(11);
  DECLARE _dl INTEGER; // Dlugosc CHAR-a
  DECLARE _il INTEGER; // Iloczyn skladowych
  DECLARE _sum INTEGER; // Suma skladowych
 
  SET _pesel = (n.PESEL);
  SET _dl = (char_length(n.PESEL));
 
  IF _dl < 11
  THEN
    signal Podany_PESEL_Jest_Za_Krotki
  END IF;
   
  IF _dl > 11
  THEN
    signal Podany_PESEL_Jest_Za_Dlugi
  END IF;
 
  // Jezeli suma iloczynu skladowych i stalych
  // Mod 10 jest rowna zeru
  // PESEL jest poprawny
 
  SET _il = 1*SUBSTRING(n.PESEL,1,1);
  SET _sum = _il;
 
  SET _il = 3*SUBSTRING(n.PESEL,2,1);
  SET _sum = _sum + _il;
 
  SET _il = 7*SUBSTRING(n.PESEL,3,1);
  SET _sum = _sum + _il;
 
  SET _il = 9*SUBSTRING(n.PESEL,4,1);
  SET _sum = _sum + _il;
 
  SET _il = 1*SUBSTRING(n.PESEL,5,1);
  SET _sum = _sum + _il;
 
  SET _il = 3*SUBSTRING(n.PESEL,6,1);
  SET _sum = _sum + _il;
 
  SET _il = 7*SUBSTRING(n.PESEL,7,1);
  SET _sum = _sum + _il;
 
  SET _il = 9*SUBSTRING(n.PESEL,8,1);
  SET _sum = _sum + _il;
 
  SET _il = 1*SUBSTRING(n.PESEL,9,1);
  SET _sum = _sum + _il;
 
  SET _il = 3*SUBSTRING(n.PESEL,10,1);
  SET _sum = _sum + _il;
 
  SET _il = 1*SUBSTRING(n.PESEL,11,1);
  SET _sum = _sum + _il;
 
  SET _sum = mod(_sum,10);
   
  IF _sum <> 0
  THEN
    signal PESEL_JEST_NIEPOPRAWNY
  END IF
 
END

Zachęcam do przeanalizowania.
Chętnie przyjmę wszelkie uwagi :)

Oceń ten artykuł:

Komentarze

Napisz komentarz

Required for comment verification