Jak pobrać źródło strony za pomocą cURL ?

cURL jest sieciową biblioteką programistyczną, która jest dostępna pod kilkanaście języków programowania. Obecnie prawie na każdym szanowanym hostingu znajdziemy już w domyślnie zainstalowaną obsługę cURL, do użycia wraz z PHP. Muszę powiedzieć, że cURL-a wykorzystuję dość często do realizacji licznych projektów, a niestety ciężko o materiały, które w jasny sposób pokazują jego działanie.


Dzisiaj pobierzemy kod źródłowy wybranej przez nas strony internetowej.

$chf = curl_init();
  curl_setopt($chf, CURLOPT_URL, "http://kmagdziarz.pl");
$danef = curl_exec($chf);
curl_close($chf);

Zaczynamy od wywołania funkcji curl_init(), która rozpoczyna sesję i zwraca zasób, który będzie służył do kontroli połączenia.
Funkcja curl_setopt służy do zmiany „ustawień” w obrębie danego połączenia czy też danej sesji. Funkcję tą wykorzystuję i wywołuję z parametrem CURLOPT_URL, który zawiadamia, że chcemy zmienić adres połączenia curl. Poprzez funkcję curl_exec wysyłamy nasze żądanie do serwera a wynik jej wywołania zapisujemy do zmiennej $danef. Działanie kończymy zamykając sesję za pomocą curl_close();

Po wykonaniu skryptu, kod html strony docelowej zostanie zapisany w zmiennej $danef.
Oczywiście cURL przyjmuje dużo więcej parametrów ale o tym postaram się napisać później.

Oceń ten artykuł:

Komentarze

Napisz komentarz

Required for comment verification